Gezocht: enthousiaste dorps-bewoner/bewoonster met gemeenschapszin!

Heb je een groot hart voor Maarn en Maarsbergen? Gaat het behoud van leefbaarheid en ontmoeting in onze dorpen je aan het hart? Wil je je samen met een aantal enthousiaste inwoners je graag hard maken voor ontmoeting in het hart van onze dorpen? Dan zoeken wij jou!

Als bestuur van Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken zoeken we uitbreiding. Bel ons en dan drinken we graag een kop koffie/thee of mooi glas om te kijken of we samen de nieuwe ontwikkelingen vorm en inhoud kunnen geven. Welke ontwikkelingen?  In maart 2018 besluit de gemeente over de ontwikkeling van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Maarn. Deze geeft bij een positief besluit straks onderdak aan de basisscholen De Ladder en De Meent, kinderdagverblijf De Trommelaar, de bibliotheek, Maarn Wijzer, de Jongeren Ontmoetingsplek, het gemeentelijke Sociale Dorpsteam en andere huurders.

Het bestuur van de Stichting spant zich in voor het in stand houden van het huidige dorpshuis, maar bovenal voor het in stand houden van de ontmoetingsfunctie c.q dorpshuisfunctie in onze dorpen. De ontwikkeling en realisatie van bovengenoemde MFA pas naadloos in die ambitie.

Ondertussen, vanaf het (positieve?) besluit van de gemeenteraad tot de opening van de MFA (over enkele jaren), zal de samenwerkingsvorm tussen de partners van de MFA en onze invulling van bestuur van de Stichting, naar verwachting stapsgewijs veranderen. Onze rol als bestuur van de Stichting verandert dus ook. Nu is het bestuur eindverantwoordelijk voor instandhouding van het huidige dorpshuis. Straks is er een ander samenspel, waarin wij voorzien nog steeds hoeder te zijn van de dorpshuisfunctie. Echter de exacte invulling zal de komende jaren vorm moeten krijgen. Daarvoor zoeken wij dus enthousiaste versterking!

Een van de bestuursleden is per 1 januari 2018 teruggetreden. Daarom is het bestuur van SSCC De Twee Marken op zoek naar één en liefst meer enthousiaste personen die gedurende deze bijzondere transitieperiode het bestuur wil(len) versterken. We verwachten een inzet van gemiddeld enkele uren per week. Heb je interesse, laat dat ons graag weten (bertjan.sneller@gmail.com of 06-22752743).